CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Gestions i serveis

Alta impost de vehicles de tracció mecànica
Tramitar

Objecte del Tràmit: Donar d'alta un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Aquelles persones que figurin d'alta en el Padró d'Habitants de Sant Lluís i que hagin de tramitar l'alta d'un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit.
Requisits a complir: Constar d’alta en el Padró Municipal d’habitants de Sant Lluís.
Disposar d’un codi PIN d’accés a la carpeta ciutadana. Es pot sol·licitar on-line a la pàgina www.carpetaciutadana.org o bé, presencialment en el Consell Insular de Menorca.
També si disposa d’un certificat electrònic, emès pels organismes admesos conforme a l’Ordre HAC/1181/2003, de 12 de maig

Documentació a presentar: Còpia DNI o NIF del titular del vehicle i còpia fitxa tècnica
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina de Recaptació de l'Ajuntament de Sant Lluís (Pla de sa Creu, sn)
Per telèfon (només informació): Informació 971 150 950
Per correu: Pla de sa Creu, 68
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: Informació recaptació@ajsantlluis.org
Altres: www.carpetaciutadana.org
Plana web: www.ajsantlluis.org
Què ha de demanar el ciutadà: Alta d'un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l'any
Terminis de l'administració: Immediat
Tarifes aplicables: Les aprovades per l'Ordenança Fiscal
Resposta al ciutadà: Immediata
Marc Legal:
Articles 92 a 99 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Ordenança fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: IMPORTANT:
Recordeu que a la Prefectura de Trànsit s’ha d’entregar un justificant de pagament, es recomana imprimir-ne dos.

En el moment de realitzar el tràmit on line, és convenient tenir a mà la fitxa tècnica on s’indiquen les característiques del vehicle. Aquest document el facilita l’empresa venedora del vehicle.