CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Gestions i serveis

Llicència tinença animals perillosos


Objecte del Tràmit: Disposar de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona major d'edat o entitat que disposi d'aquest tipus d'animals
Requisits a complir: Ser major d'edat
Documentació a presentar: Còpia del DNI (o NIE)
Certificat expedit pel ministeri de Justícia sobre antecedents penals
Certificat de no sanció per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999 del 23 de Desembre.
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica
Còpia del rebut de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Àrea de Sanitat i Serveis Socials
Per telèfon (només informació): 971156791
Per correu:
Per FAX (només informació): 971150381
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Una llicència per animals potencialment perillosos
Terminis de ciutadà: Immediat
Terminis de l'administració: Immediat
Tarifes aplicables: No hi ha
Resposta al ciutadà: Immediat
Marc Legal: ·Ordenança Municipal de Tinença d'animals de companyia
BOIB núm. 131 de data 01/11/2001.
·Ordenança Municipal d'ús i aprofitament de platges i zones de bany.
Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.
BOCAIB núm. 58 de data 14/05/1992
·Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament pel desenvolupament i aplicació de la Llei 1/1992 de 8 d'abril, de protecció d'animals que viuen a l'entorn humà.
BOCAIB núm. 65 de data 28/05/1994
·Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
BOE núm. 307 de data 24 desembre de 1999
·Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/199, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
BOE núm. 74 de data 27 de març de 2002
·Reial Decret 1570/2007, de 30 de novembre, per el qual es modifica el Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
BOE núm. 297 de data 12 desembre de 2007.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: