CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Gestions i serveis

Cens municipal animals potencialment perillosos


Objecte del Tràmit: Censar animals potencialment perillosos
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà o empresa que disposi d'aquest tipus d'animals
Requisits a complir: Ser major d'edat i estar en possessió de licéncia adminsitrativa municipal per a tinença d'aquest tipus d'animals
Documentació a presentar: Fotocòpia del DNI (o NIE)
Cartilla sanitària de l'animal
Copia de la certificació d'identificació (microxip)
Alta en el cens municipal d'animals domèstics
Licéncia para la tinença d'animals potencialment perillosos (si ha estat expedida en altre municipi, una còpia del mateix)
Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Àrea de Sanitat i Serveis Socials
Per telèfon (només informació): 971156791
Per correu:
Per FAX (només informació): 971150381
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Alta en el cens d'animals potencialment perillosos
Terminis de ciutadà: Immediat
Terminis de l'administració: Immediat
Tarifes aplicables: No hi ha
Resposta al ciutadà: Immediat
Marc Legal: ·Ordenança Municipal de Tinença d'animals de companyia
BOIB núm. 131 de data 01/11/2001.
·Ordenança Municipal d'ús i aprofitament de platges i zones de bany.
Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.
BOCAIB núm. 58 de data 14/05/1992
·Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament pel desenvolupament i aplicació de la Llei 1/1992 de 8 d'abril, de protecció d'animals que viuen a l'entorn humà.
BOCAIB núm. 65 de data 28/05/1994
·Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
BOE núm. 307 de data 24 desembre de 1999
·Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/199, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
BOE núm. 74 de data 27 de març de 2002
·Reial Decret 1570/2007, de 30 de novembre, per el qual es modifica el Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
BOE núm. 297 de data 12 desembre de 2007.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: