CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

EL CONSELL DE MENORCA SE SUMA AL PROJECTE DE "SA TANCA" AMB L'APORTACIÓ DE 400.000 EUROS

EL CONSELL DE MENORCA SE SUMA AL PROJECTE DE El Consell de Menorca aportarà 400.000 euros per contribuir a l’adquisició de l’edifici de Sa Tanca, a Sant Lluís. La institució insular s’implica així en un projecte d’interès supramunicipal, que compta ja amb l’aportació econòmica del Govern balear a través dels fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), en concret, 1.650.000 euros.

L’Ajuntament de Sant Lluís està realitzant la tramitació administrativa per concloure l’adquisició de l’edifici, acordada ja amb el seu actual propietari, Coral Homes. Ara fa un any, es va signar un protocol entre l’Ajuntament i la propietat, per la qual s’acordava la compra de l’edifici amb fons de l’ITS, i amb una aportació de 80.000 euros per part de l’Ajuntament. Des d’aquell moment es va iniciar la tramitació administrativa per tancar l’operació, que ha comptat amb el suport unànim de tots els grups polítics representants a l’Ajuntament de Sant Lluís. L’acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís d’inici de la tramitació és de 4 de juny de 2020. L’aportació de les tres administracions permetrà fer front al cost de l’adquisició, inclosos els impostos i les despeses derivades.

El Consell de Menorca se suma al projecte de Sa Tanca, per formar part d’una iniciativa que serà estratègica per l’illa. En aquest sentit, “Sa Tanca” ha de permetre diversificar el model econòmic menorquí. La definició de l’ús que es donarà a l’edifici sorgirà d’una reflexió conjunta entre les diferents administracions i la ciutadania.

L’edifici de Sa Tanca té una superfície de 14.136 metres quadrats (3.920 construïts sobre rasant i 10.216 sota rasant) i està ubicat a l’Avinguda de La Pau, a l’entrada de Sant Lluís. Les plantes soterrani es destinen a aparcament (tot i que es troben acabades en brut, sense cap instal·lació), mentre que les plantes baixa i primera es troben compartimentades en diversos locals, amb terrasses cobertes a la part central de l’edifici, també acabades en brut sense cap instal·lació.

Inicialment, es va projectar per part d’uns promotors privats com un edifici de locals destinat a centre comercial. Es va concedir llicència d’obres l’any 2005, però la construcció no es va acabar per problemes de solvència econòmica dels promotors, i roman sense ús. L’edifici té la qualificació urbanística d’equipament privat, i admet els usos administratiu, comercial, docent, sanitari, sociocultural, esportiu, espectacles, sales de reunions, activitats recreatives, establiments públics i infraestructures.

El projecte d’adquisició de Sa Tanca per part de l’Ajuntament de Sant Lluís que es va presentar a la convocatòria de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) del Govern balear, té com a objectiu recuperar el paisatge urbà del municipi, contribuir a la desestacionalització turística i repercutir en la diversifacació econòmica insular. «Sa Tanca» por ser un revulsiu econòmic per a l’illa, més encara en la situació sanitària i econòmica actual.

A nivell municipal, aquesta operació es podrà actuar a l’entrada del casc urbà, que actualment es troba enfosquida i degradada pel deficient estat de conservació de l’edifici. Complementàriament, es podran aprofitar els aparcaments de les plantes soterrani per augmentar la dotació de places del municipi i encarar amb majors garanties accions de pacificació del trànsit al nucli urbà.