CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER COBRIR LA PLAÇA DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE SANT LLUÍS

L'Ajuntament de Sant Lluís ha obert la convocatòria per cobrir la plaça vacant de Jutge de Pau substitut del municipi de Sant Lluís. Per optar a aquesta plaça, s'han de reunir els següents requisits:
- Ser espanyol/a.
- Ser major d'edat.
- No estar incurs en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.
- No incórrer en cap de les incompatibilitats i prohibicions regulades als articles 389 a 397 de la Llei orgànica del poder judicial.


Les persones interessades en optar a aquesta plaça, han de presentar una instància a l'Ajuntament de Sant Lluís, que s'ha d'acompanyar d'una fotocòpia del DNI i un currículum vitae on es consignaran els detalls més significatius.

Les persones interessades poden presentar les seves instàncies fins el dia 16 de febrer.