CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Reserva Marina de l'Illa de l'Aire
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

RECOLZAMENT DE L'EQUIP DE GOVERN DE SANT LLUÍS A LES POLICIES NO GUARDONADES AMB LA CREU AL MÈRIT POLICIAL

Davant el fet ocorregut el passat dia 7 de març a Es Mercadal, en el que es va fer entrega de les Creus al Mèrit Policial amb distintiu Blanc, des de l'Ajuntament de Sant Lluís volem expressar el nostre suport a les persones, que mereixien rebre el guardó i no el van rebre. Recordam que aquest distintiu reconeix una trajectòria com a Policia Local durant 30 anys.

Ens solidaritzam amb totes elles, i especialment a la treballadora d’aquest ajuntament Ana M. Llabrés, Policia Local de Sant Lluís actualment en 2a activitat exercint les tasques d'administrativa del mateix cos.

Cal posar en coneixement de la ciutadania que la proposta dels candidats a ser condecorats es decideix en una comissió formada pels caps de la Policia Local on també hi són presents tècnics de la D.G. d'Interior del Govern de les Illes Balears. Aquesta comissió, un cop emet el seu informe en el qual proposen condecorar a determinades persones dels diferents cossos policials de Menorca, el remet a l'ISPIB (Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears) i és aquest organisme el qui requereix a la batlia de cada municipi un informe positiu de la persona proposada per la comissió.

Des de l'Ajuntament de Sant Lluís, pensam que l'error, per part de la comissió i la conselleria, ha estat a l'hora d'interpretar els articles que determinen quines situacions són les mereixedores de ser condecorades, i en cap cas hi ha hagut un intent conscient d'excloure a determinades policies, en aquest cas a dones en situació de 2a activitat.

Per tots aquests motius anteriorment exposats des de l'Ajuntament de Sant Lluís instam al Govern Balear a esmenar aquesta errada i a reconèixer públicament el mèrit de les policies excloses en aquesta primera gala d'entrega.


Equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Lluís