CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Reserva Marina de l'Illa de l'Aire
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

DOS ANYS DE GOVERN DE PACTE

DOS ANYS DE GOVERN DE PACTE

A l’equador del nostre mandat feim reflexió dels temes portats a terme i dels que estan en procés, per anar-nos marcant quines han de ser les actuacions que s’han de fer en aquest tram final del nostre mandat.

És per això que volem fer-vos arribar una relació d’algunes de les respostes més significatives que aquest equip de govern ha donat a les necessitats del poble durant aquest període de temps:

- Municipalització del Servei d’Atenció a Domicili (SAD).

- Execució de diversos projectes d’ocupació destinats a diferents sector de població que han permès que, de moment, més de 40 persones hagin pogut rebre cursos de formació alhora que han desenvolupat feines específiques al nostre municipi, amb cost zero pel nostre Ajuntament.

- Millora de les bases d’ajuts individuals, temporals i d’emergència social, per tal d’arribar a molta més gent i assistir a les persones amb pobresa laboral.

- Concessió d’una beca per a la realització de tasques relacionades amb l’elaboració d’un estudi/projecte d’investigació a l’àrea social del municipi de Sant Lluís. Complint a la vegada amb el punt del pacte de realitzar una auditoria social.

- Elaboració del Pla Municipal de Drogodependència.

- Redacció del Reglament del Horts Socials pendent d’aprovació pel Ple.

- Elaboració del Pla Municipal d’igualtat.

- Execució de diferents tallers per a la gent gran: teràpia canina, programa Capvespres d’Hivern.

- Acondicionament de diversos edificis. Serveis Socials, geriàtric (tendall, arranjament de goteres).

- Inclusió de clàusules socials en els diferents contractes.

- Elaboració del reglament i posada en marxa del voluntariat a Sant Lluís.

- Reactivació i foment de la figura del policia tutor.

- Conveni amb el CIME i la Conselleria de Benestar per a la finalització de la segona planta del geriàtric.

- Inici del projecte del nou edifici de Serveis Socials i Policia Local a l’espai de l'escorxador.

- Augment del 350 % de l’ajut a la Cooperació, passant de 12000 a 43000 €.

- S'ha duplicat la partida destinada a les beques per a Educació.

- Augment de les subvencions a les APIMES.

- Supressió de les barreres arquitectòniques del CEIP Sant Lluís.

- Consolidació de l’EMEA com a projecte de futur.

- Consolidació de la Sala Polivalent Albert Camús com a nucli multifuncional del poble de Sant Lluís.

- Reorganització interna de les dependències municipals.

- Reactivació dels Consells Sectorials de Participació i de l’Agenda Local 21.

- Col·laboració amb l'Agenda Local 21 en l'organització de les jornades del Cicle Menorca Sostenible.

- Col.laboració amb l’associació de Cooperatives de Balears (UTACIB) i amb el Fons Català de Cooperació i la seva Agenda Llatinoamericana.

- Adhesió al Pla Integral de Comerç per a la Dinamització Comercial.

- Elaboració del reglament de pressuposts participatius.

- Elaboració d’una ordenança cívica amb la policia.

- Tramitació de les festes d’Alcaufar com a Festes d’Interès Cultural.

- Tramitació de l’expedient per fer a Alicia Sintes Olives, filla predilecta de Sant Lluís.

- Execució d’obres per solucionar els desperfectes estructurals del CEIP Sa Garriga.

- Instal·lació d'una font pública a la Urbanització Binisafua.

- Tramitació del projecte per portar aigua potable a Binisafua.

- Execució de la segona i, tercera i última fase, de remodelació del Cós, introduïnt canvis substancials en la mobilitat, amb el compromís de fer de Sant Lluís un poble més amable.

- Construcció de les casetes per a bústies a les urbanitzacions i llogarets.

- Millora de la xarxa d’aigua potable.

- Construcció de voravies a tot el terme municipal.

- Execució de multitud d'actuacions d’enllumenat, asfaltat i ordenació de diferents urbanitzacions i arranjament de zones de bany i molls i incorporació de mobiliari urbà.

- Reforestació del pinar de Punta Prima.

- Millora del tancament del pipican del circuit natural i preparació d’un refugi per a moixos al polígon del municipi.

- Reducció del deute de l’Ajuntament en 1.515.000 € i augment del romanent en més de dos milions.

- Realització de les Trobades literàries mediterrànies Albert Camús, a la Sala Polivalent Albert Camus, de repercussió mundial.

- Conveni amb l'Ajuntament de Maó per dur a terme diferents col·laboracions, com per exemple les carrosses dels Reis.

- Elaboració dels nous Estatus de la Junta de Caixers.

- Creació d'un departament de Comunicació.

- Creació i execució de projectes mitjançant els Pressuposts Participatius 2017.

- Revisió i foment d'inscripcions a l'ajuntament per part de les diferents associacions locals.

- Instal·lació de panells informatius i bústies a tot el municipi, per recollir informació i suggerències de la ciutadania.

- Realització d'enquestes en línia per recollir l'opinió de diversos actes.

- Millores substancials a la web i al portal de transparència municipal.

- Millores als diferents espais esportius: vestuaris, pistes de tennis, instal·lació de gespa artificial .

- Posada en funcionament de la requalifició de llocs de feina entre el personal de l'ajuntament.

- Ampliació dels horaris i els serveis de les ludoteques i escoles d'estiu amb l'objectiu d'afavorir cada cop més la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

- Elaboració i instauració del reglament d'ús del Centre Esportiu Municipal.

- Conveni amb entitats esportives per a l'ús d'instal·lacions esportives municipals, per tal d'equipara a totes les entitats.

- Instal·lació de trampes per erradicar les plagues de la processionària dels pins i el morrut vermell de les palmeres.


Amb els ànims intactes i amb intenció de seguir treballant pel nostre poble, encaram aquests dos darrers anys amb il·lusió i responsabilitat per acabar de dur a terme el programa que vam pactar els tres partits que formam l'equip de govern de Sant Lluís.