CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Reserva Marina de l'Illa de l'Aire
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

SANT LLUÍS PER L'EQUITAT

SANT LLUÍS PER L'EQUITATAl llarg dels anys hem experimentat importants canvis socials, amb la creació de drets que promouen la igualtat de gènere, plans i accions que ens apropen a una societat una mica més igualitària. Tot i això hem de seguir lluitant per no caure en un "miratge de la igualtat" en què els rols socials es perpetuen i s'estenen des del nostre aprenentatge en la infància fins a la maduresa per determinar el nostre paper en la societat. Això es reflecteix en les dificultats que es troben les dones a l'hora d'accedir a un lloc de treball fent que la taxa d'atur femenina sigui més elevada, que no aconsegueixin posicionar-se en els àmbits de poder, que en l'àmbit privat la dona sigui la que tingui el paper de cuidadora tant de la llar com de la família i que encara a Espanya segueixi havent-hi un gran nombre de dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles.

La creació dels Plans d'Igualtat neix quan des dels organismes públics es detecten certs problemes que arriben a cridar l'atenció de les institucions com a possibles assumptes de política, incorporant-se a l'agenda pública. D'aquesta manera es reivindica la posada en pràctica de manera real i efectiva els drets que tenen dels ciutadans i ciutadanes de tenir les mateixes oportunitats i tracte en tots els àmbits de la vida diària d'una forma igualitària. La veritable qüestió que es planteja en aquest Pla és arribar a una societat més equitativa on cada persona rep el que li correspon sense fer distinció per haver nascut home o dona, tenint en compte les seves diferències.

La desigualtat no és un problema que afecta només a les dones, és una cosa que repercuteix a tota la societat i és aquesta en conjunt la que deu intervenir per eradicar les injustícies que porten al masclisme, l'àmbit local juga un paper important per ser el més proper a la ciutadania, per tant un Pla d'Igualtat ha de ser promogut i respectat des d'aquest àmbit i respondre a un compromís perquè des de l'ajuntament s'incentivin programes, activitats i accions que promoguin el canvi social. Aquestes intervencions han de fer-se de forma coordinada i integral des de tots els àmbits de la Cooperació.

Per tant un Pla d'igualtat és una eina en la qual es determinen una sèrie d'accions i mesures que repercuteixen a tota la ciutadania, fomenta el canvi social per tal d'aconseguir una realitat més equitativa en totes les dimensions, on les dones i els homes tinguin les mateixes oportunitats, tracte i llibertats. Es tracta d'eliminar les barreres discriminatòries i dotar a les dones d'empoderament perquè puguin desenvolupar-se col·lectivament i individualment.
El Pla d'Igualtat no és una declaració d'intencions, és un pla de treball que serveix per organitzar i planificar accions que responen a una estratègia i cap a una meta específica en el qual cooperen tots els agents i institucions socials per a la creació de nou model de convivència social.
Va dirigit a tota la ciutadania del Municipi de Sant Lluís, en els quals s'inclouen tots els agents socials ia totes les àrees de l'ajuntament ja que és des dels diferents àmbits, tant a nivell interns com a nivell extern, cal treballar de manera coordinada per arribar a la igualtat entre dones i homes.

MISSIÓ:

El I Pla d'Igualtat de Sant Lluís serveix de referència de les polítiques públiques per arribar a una equitat de gènere en el que el sexe de les persones no és una condició discriminatòria en la mesura que les dones i els homes tinguin les mateixes oportunitats i tractes a tots els àmbits, millorant així les condicions de vida de la ciutadania.
VISIÓ:

El I Pla d'Igualtat de sant Lluís serveix de referent municipal de l'ajuntament en matèria d'igualtat de gènere, proporcionant recursos planificats i eficaços en col·laboració amb totes les àrees de l'ajuntament, entitats i agents socials per garantir l'accés a una igualtat real entre dones i homes. Va dirigit a tota la ciutadania i especialment a les dones de Sant Lluís, en ser un Pla de caràcter intern, també va dirigit a tot el personal municipal.