CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Policia local de Sant Lluis

Logo Policia Local
La Policia Local de Sant Lluís presta servei les 24 hores del dia.
Degut a les característiques especials del municipi (disgregació de llocs de residència, destacant el casc urbà, els caserius situats als voltants dels casc urbà i finalment les urbanitzacions situades a la costa) està implantat el que podríem denominar servei de vigilància mixta (policia de barri, i patrulles d’exterior) és a dir, patrulles a peu pel casc urbà de la població amb especial cobertura a les zones comercials del carrer Sant Lluís i Avinguda de sa Pau i patrulles amb vehicles que realitzen servei de vigilància pels caserius i les urbanitzacions de la costa.

Així mateix durant el període estival dels mesos de maig fins octubre la plantilla d’aquesta policia s’incrementa entre 3 i 4 agents (policies de temporada) per a una major i millor cobertura de les necessitats de la població, la qual, en l’esmentat període s’arriba a multiplicar per cinc.

La ubicació del quarter de la Policia Local de Sant Lluís es troba en la planta baixa de l'Ajuntament, en el Pla de sa Creu, situat en el carrer Sant Lluís, en front de l’església.

La forma per a contactar amb la seva policia es realitza mitjançant trucada telefònica al número específic de la Policia Local de Sant Lluís, el qual és 971-15 17 17, així com també es pot acudir al carrer d'Alleman, nº97.
 
Telefon policia Local


La Policia Local té una amplitud de funcions, entre les que cal destacar les competències arreplegades en l'art. 53 de la Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, que són:

DecoracioProtegir a les autoritats de les Corporacions Locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions

DecoracioOrdenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableix les normes de circulació.

DecoracioInstruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà .

DecoracioPolicia Administrativa, quant a les Ordenances, Bans i la resta de disposicions municipals dins de l'àmbit de la seva competència. 

DecoracioParticipar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establerta en l'article 29.2 d'aquesta Llei. 

DecoracioLa prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les Lleis, en l'execució dels plans de Protecció Civil.

DecoracioEfectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establert en les Juntes de Seguretat.

DecoracioVigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de manifestacions i el manteniment de l'orde en grans concentracions humanes, quan siguin requerits per a això.

DecoracioCooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per a això.


La policia local de Sant Lluís i la Guardia Civil de l’indret de Maó realitzen serveis de vigilància i control (seguretat ciutadana) de forma individual i conjunta. Alguna de les seves actuacions d’altre índole (policia judicial, seprona, etc..) hi ha col·laboració entre els dos cossos.

 
 

MAPA