CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Reserva Marina de l'Illa de l'Aire
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple del dia 26-02-2018Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Proposta que presenta el regidor de Governació amb relació a l'adhesió de l'Ajuntament a la plataforme ORVE
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Proposta que presenta el regidor de Governació d'encàrrec de gestió a l'empresa SILME
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Proposta que presenta el regidor d'Economia i Hisenda d'aprovació de l'expedient núm. 1/2018 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Proposta que presenta la regidora d'Afers Socials d'aprovació del projecte integrat d'edifici municipal de serveis
Sisè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Proposta que presenta el regidor de Turisme i Urbanitzacions d'aprovació de l'expedient de contractació del servei de transport temporal de persones amb minitrèn turístic a la costa de Sant Lluís
Setè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Ratificació Resolució de Batlia núm. 2018/55. Pla Insular de Cooperació per la redacció de projectes, l'execució d'obres i l'adquisició d'equipaments municipals per part del CIMe per l'any 2018
Vuitè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació a la zonificació pel lloguer turístic
Novè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes amb relació a la zonificació pel lloguer turístic
Desè. Proposta que presenta el regidor de Cultura amb relació al Pla Territorial d'Instal·lacions i Equipaments Culturals 2018
Onzè. Proposta conjunta que presenten els grups Volem Sant Lluís, PSOE, el PI i el PP amb motiu del Dia Internacional de la Dona 2018
Dotzè. Informació periòdica amb relació a l'execució del pressupost i moviments de tresoreria. Quart trimestre de 2017
Tretzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Catorzè. Precs i suggeriments